Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů podle GDPR

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů dále jen GDPR.
 

Jak pracujeme s vašimi osobními údaji

Získávání osobních údajů

Vaše osobní údaje získáváme z registračních formulářů na webu www.bestmakeup.cz , které sami dobrovolně vyplníte.

Pro jaké účely a jak dlouho osobní údaje zpracováváme?

1. Pro marketingové účely

Pro marketing evidujeme minimální údaje /jen email/ a to na základě vašeho souhlasu, který projevíte zaškrtnutím políček a vyplněním formuláře.
V přihlašovacím formuláři udělujete výběrem z možností zaškrtnutím souhlas se zasíláním:

  • newsletterů (novinky, akce, slevy, slevové poukazy)

Pokud zaškrtnete souhlas se zasíláním novinek e-mailem, budeme vás pravidelně e-mailem informovat o akcích, novinkách, slevách a slevových kupónech.

Předání osobních údajů se řídí platnou legislativou o ochraně osobních údajů, tak aby vaše osobní údaje u nás byly v bezpečí.

Kdekoli se přihlásíte, máte možnost se i odhlásit. V patičce každého e-mailu najdete odhlašovací odkaz.

Proč potřebujeme vaše osobní údaje

  • email - potřebujeme k tomu, abychom vás mohli informovat o našich službách, akcích, novinkách a Vašich slevových poukazech zasíláním e-mailu.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Pro marketingové účely evidujeme váš e-mail, připadně u registrovanych zakazniku jméno, adresu a telefon, pokud je sami dobrovolně vyplníte.

Změny, vymazání a odhlášení

Z odběru e-mailových zpráv se můžete kdykoli jednoduše odhlásit. V záhlaví každého našeho newsletteru najdete odhlašovací odkaz. Kliknutím na odkaz se vaše osobní údaje odstraní z databáze klientů a newslettery vám od nás přestanou přicházet.

Facebook

Můžete dát souhlas s tím, že vás můžeme kontaktovat také na FB. Fanouškem stránky se stanete tak, že kliknete na „To se mi líbí“.

Odhlásíte se kliknutím na naší FB stránce na „Už se mi to nelíbí“.

Máte právo na informace

Na požádání vám sdělíme, jaké osobní údaje o vás uchováváme. Pokud nebudou správné, na požádání je opravíme. O změnu osobních údajů nebo žádost o jejich odstranění z naší databáze, prosím, pište na adresu lucie@bestmakeup.cz

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje uchováváme do doby, dokud neodvoláte svůj souhlas.
Prohlašujeme, že Vaše údaje nebudeme předávat třetím stranam.

2. Pro obchodní účely

Pokud se rozhodnete zakoupit některý produkt nebo službu, evidujeme kontaktní údaje, které osobně zadáte do objednávkového formuláře.
Jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, účetní údaje (IČO, DIČ). Údaje jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího, realizaci obchodu včetně nezbytných účetních operací nebo vystavení daňových dokladů.

Vaše údaje budou předány zvolenému přepravci, z důvodu doručení Vaší zásilky na správnou adresu.
Vaše údaje, jakožto zákazníků, budeme zpracovávat po dobu vyřízení objednávky, a dle zákona dalších deset let ode dne jejího skončení.

3. Pro reklamační účely

Pokud se rozhodnete reklamovat některý produkt, evidujeme kontaktní údaje, které osobně zadáte do objednávkového formuláře.
Jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, účetní a platební údaje (IČO, DIČ, číslo účtu). Údaje jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího, realizaci reklamace, včetně nezbytných účetních operací, připadně vystavení daňových dokladů-vracenky a identifikaci vašich bezhotovostních plateb.

Vaše údaje budou předány zvolenému přepravci, z důvodu doručení Vaší zásilky na správnou adresu.
Vaše údaje, jakožto zákazníků, budeme zpracovávat po dobu vyřízení reklamace, a dle zákona dalších deset let ode dne jejího skončení.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Pokud jako správce zpracováváme Vaše osobní údaje, máte právo se na nás kdykoliv obrátit a uplatnit právo na přístup a opravu údajů, které zpracováváme.
Máte-li pochybnosti o tom, že Vaše údaje zpracováváme v souladu se zákonem, můžete nás požádat o vysvětlení, nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně kompletní výmaz těchto údajů.
Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je ÚOOÚ.

Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny?

Osobní údaje, které zpracováváme jako správce i jako zpracovatel, můžeme zpřístupňovat výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům je možné pouze v rámci závazných právních předpisů.
Spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.
 

Prohlášení správce osobních údajů

Prohlašuji, že jako správce osobních údajů svých odběratelů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů, a tedy že:

  • Zpracováváme osobní údaje svých odběratelů pouze na základě souhlasu nebo zákonného právního titulu.
  • Nepracujeme s citlivými osobními údaji tj. osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu a genetický údaj subjektu apod.
  • Splňujeme informační povinnost vůči svým odběratelům podle zákona o ochraně osobních údajů.
  • Umožňujeme svým odběratelům výkon jejich práv podle zákona o ochraně osobních údajů.
  • Plníme veškeré další povinnosti správce osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.
  • Zavazujeme se v rozesílce e-mailů zohlednit jakékoliv změny v evidenci osobních údajů svých odběratelů ve lhůtě nejpozději do 48 hodin od přijetí informace o změně.